OVO SVAKI VERNIK TREBA DA ZNA: Često je koristimo a ne znamo ni šta znači ova reč!

Ovaj termin poreklom iz hebrejskog, nastao je od korena u značenju čvrstina, odlučnost.

U Starom zavetu reč AMIN simbolizuje istinu, koja se „ublagosilja na zemlji, blagosiljaće se Bogom istinijem“.

(Knjiga proroka Isaije, 65:16) Isto tako Isus se u Otkrivenju sv. Jovana naziva Amin.

Pošto je u kultu drevnih Jevreja reč AMIN veoma mnogo upotrebljavana u značenju želje, ali mnogo više kao potvrda reč čije je smisao: „To je tačno zaista!“

Amin je postao simbol potpune privrženosti veri, poprimirivši u religijama Knjige smisao zaveta: „Neka tako bude“.

Isto značenje reč amin ima i u islamu, gde se izgovara posle prve sureiz Kurana, ali i na kraju molitve.

Po nekima hebrejska reč „AMEN“ čine početne reči A(L) (ILI El), ME(leh) i N(eman), što znači „Bog, kralj dostojan poverenja“.

U kabali je to magična reč, čija je numerička vrednost 99. Posto reč amin ima isti koren kao emuma („vera“), onaj koji je izgovara istovremeno potvrđuje svoju veru u judaizmu i monoteizmu.

Stil.kurir.rs/opanak.rs